Citas gleznas

Māksla citās tehnikās un ar citām tēmām: dzīvnieki, klusās dabas,
dažādi eksperimenti, kas tapuši radošajos meklējumos.