Pavasaris

Mūsu senčiem laiks ritēja lokiem, it kā pa spirāli. Tas bija un joprojām ir ciklisks. Esam iesākuši jaunu loku, esam paņēmuši Lielās dienas saulgriežu spēku, pakāpušies augstāk pasaules kokā, ko sauc par Austras koku.

Klāt Ūsiņi – pagrieziena punkts uz vasaru.  Ūsiņa zīmi sauc arī par atslēgas zīmi, jo atslēdz durvis vasarai.

Kopš seniem laikiem Ūsiņš ir bijis zirgu un bišu aizbildnis. Kaut gan mūsu dienās zirga nozīme ir mazinājusies salīdzinoši ar laiku, kad zirgam bija izcila nozīme ikdienas dzīvē, tā simboliskā nozīme saglabājusies.

Mitoloģijā visas debesu dievības, arī Dievs jāj vai brauc zirgā. Tas bija Spēka zirgs, brīnum zirgs, augstas pakāpes dvēseles simbols, kas tiek sūtīts cilvēkiem palīgā.

Šis ir arī Dzīvības zīmes laiks. Laiks, kas pamazām ļauj atjaunot ziemā zaudētos spēkus un dzīvības enerģiju.

Saule atdzimusi, iebridusi zaļās birztalās. Zilie un baltie vizbuļi uzsmaidījuši visai pasaulei un aicina bites jaunajā darba cēlienā. Bites  ir čakluma simbols.

Norībējis pirmais Pērkons, atslēdzot zemi no ziemas sastinguma. Var sākt apstrādāt zemi, sēt un stādīt.

Sācies jaunais maizes ceļš.

Sekosim savām gadskārtu zīmēm, savām ceļa zīmēm. Atvērsim dvēseles, lai ieplūst prieka, cerību, pateicības un mīlestības enerģija.