Novembris – Latvijas likteņa skaitlis, simboli apbalvojumos

Šis ir trešais raksts sērijā ”Novembris”, iesaku izlasīt arī ”Vēja mātes padomi” un ”Zaļais medus veselībai“.


18. novembrī svinam savas valsts dzimšanas dienu. Tā kā pasauli raksturo skaitļi un zīmes, varam runāt par to sakarībām mūsu dzīvesziņā un senču maģiskajiem skaitļiem.

Latvija dibināta 1918. 18. 11. Summējot dzimšanas gada, dienas un mēneša ciparus 1+9+1+8+1+8+1+1=30, iegūstam skaitli 30. Latviskajā numeroloģijā skaitļi sastopami tikai pirmā desmita robežās, kur neatrodam skaitli nulle. Tātad atmetot 0 iegūstam skaitli 3, kas ir Likteņa skaitlis.

Trijnieks ir sakrāls, radošs, ideāls skaitlis, kas simbolizē veselumu, pilnību, ir saistīts ar likteņa dievību Laimu un laika trim cikliem – bija, ir, būs.

Trijnieks latviešu folklorā ir visbiežāk lietotais skaitlis. To, kuram jāiziet iniciācija, parasti gaida trīs izvēles ceļi, trīs dienas vai trīs gadi, kamēr nonāk pie mērķa. Ar trim lietām, trim darbībām, trim reizēm veic rituālus aizsardzībai. Piemēram trīs lietuvēna krustus uzvelk uz durvīm saulgriežu laikā.

Pastāv trīs Laimas, trīs iespējas, kur noteicošais ir trešās Laimas spriedums. Skaitlis 3 izceļas ar lietišķu iztēli, daudzpusīgām interesēm, intelektu, optimismu. Nekad nepadodas grūtās situācijās, tas saistīts ar vēlmi pēc ideālas pasaules un ļauj trijniekam nesalūst nelabvēlīga likteņa priekšā. Pie negatīvajām enerģijā jāmin skaudība, augstprātība.

Latvijai lemta nepārtraukta pilnveidošanās un izaugsme.

Latvijas dzimšanas datuma skaitlis ir 18, saskaitot 1+8 iegūstam skaitli 9. Tas līdz ar trīs un trejdeviņi latviskajā dzīvesziņā ir sakrāli nozīmīgs skaitlis. Tika uzskatīts, ka pasaule sastāv no deviņiem kambariem, tas, ko mēs saucam par Visumu, tiek izprasts kā vairāku pasauļu jeb kambaru kopums.

Zīmju sistēmā deviņnieks ir iekšēji strukturēta veseluma zīme, kas norāda uz radošā procesa pabeigtību, taču veselums vēl nav deviņi, jo šajā stadijā process vēl nav noslēdzies. Veselums iestājas, tikai atgriežoties pie procesa sākotnes, tātad 9+1 veselums ir 10. Deviņi norāda uz dinamisku pabeigtību, desmit uz statisko, noapaļoto un noslēdzošo stāvokli. Desmitnieks nav atsevišķi izdalīts, jo struktūru veido dinamiskais un radošais process 3 x 3=9, tātad bez atgriešanās pie sākotnes, bez garīgā mantojuma apzināšanās tālākais ceļš ir apgrūtināts, pat nav iespējams.

Skaitlis deviņi ir laika skaitīšanas pamatā: 9 x 9 x 9= 729 + 1=730 : 2= 365. Trejdeviņi izsaka laiku un telpu. Dainās tas apzīmēts ar deviņiem zariem, deviņām lapām, deviņām galotnēm.

Sajāja bramaņi augstajā kalnā,
Sakāra zobenus svētajā kokā.
Svētajam kokam deviņi zari,
Ik zara galā deviņi ziedi,
Ik zieda galā deviņas ogas.

Augstais kalns ir pasaules centrs, svētais koks komiskā koka ekvivalents, bet zobens simboliski nodala veco no jaunā.

Latvijas dzimšanas dienas norādījuma skaitli iegūst no divciparu lielākā skaitļa atskaitot mazāko ciparu, tātad 8-1=7 , kura galvenais simboliskais norādījums ir iemantot ticību, pārliecību un mazināt bailes.

Zīmes un simboli Latvijas apbalvojumos

Atcerēsimies, ka latviskajām zīmēm un simboliem ir nozīmīga enerģija un maģisks spēks. Tas parādās arī Latvijas valsts apbalvojumos. Pēc Latvijas Republikas proklamēšanas 1918. gada 18. novembrī valstī radās nepieciešamība pēc savas apbalvojumu sistēmas izveidošanas. Bija nepieciešams militārs ordenis, lai novērtētu pilsoņu varoņdarbus Atbrīvošanas karā.

Pirmais un augstākais Latvijas valsts apbalvojums ir Lāčplēša Kara ordenis, kas apliecina, ka 1918. gada 18. novembrī Latvijas valsts proklamēšana no politiskas apņemšanās kļuva par realitāti tikai pēc sīvām cīņām atbrīvošanas karā. Apbalvojums tika nodibināts 1919. gada 11. novembrī, ordeņa devīze ,,Par Latviju”.

Lāčplēša kara ordenis veidots kā stilizēts, baltu emalju pārklāts Ugunskrusts ar sarkanu un zeltītu aplokojumu.

Ugunskrusts cieši saistīts ar Sauli, tādēļ senatnē mēdza dēvēt par Saules zīmi. To dēvē arī par Laimas krustu, jo zīme darbojas saistībā ar laiku un likteni. Laima ir Dieva aspekts šajā pasaulē un vienmēr saistās ar uguni un gaismu, tāpēc Ugunskrusts pēc savas būtības ir arī Laimas simbols. Zīmē ietverta rotācijas, cikliskuma enerģija, kur darbojas divi galvenie pasaules spēki – gaisma un tumsa, gars un matērija, Dievs un Māra. Ugunskrusts iemieso gribu, mērķtiecību un darbību, dod spēku un kliedē negatīvo enerģiju.

Krusta vidū medaljons, uz kura attēlots Lāčplēsis cīņā ar lāci. Sastopami ordeņi, kur medaljonā lācis attēlots stāvošs, sēdošs un guļošs. Ugunskrusta stūros sakrustoti divi zobeni, kas simbolizē dinamiku, kustību bez šķēršļiem.

Pirmos ordeņus kala Francijā, pēc tam zelta un sudrabkaļu darbnīcā Gleznotāju ielā 12, Rīgā.

Pirmā 288 karavīru apbalvošana notika 1920. gada 11. novembrī Esplanādē Rīgā, un tos pasniedza Satversmes sapulces prezidents J. Čakste. Pēdējā ordeņu pasniegšana notika 1928. gada 11. novembrī Liepājā. Astoņu gadu laikā ar Lāčplēša kara ordeni  apbalvoja 2145 kavalierus.

Attēlu avots – baltars.com

Ugunskrusts izmantots arī arhitekta K. Celmiņa zīmētajā krūšu nozīmē. Tas izgatavots no dzintara ar sudraba šķēpu virspusē. Nozīme izveidota atsevišķās studentu rotas karavīriem.

1923. gadā tika izveidota un apstiprināta Daugavpils kājnieku pulka nozīmīte Ausekļa formā. Nozīmes vidū uzlikts stops ar bultu. Auseklis simbolizē drošību un aizsardzību, kas kopš seniem laikiem izmantots karavīru aprīkojumā.

Visbiežāk apbalvojumu simbolikā izmantots Ugunskrusts, tas redzams gan N. Strunkes zīmētajā Dobeles kājinieku pulka krūšu nozīmē, gan Kara aviācijas diviziona krūšu nozīmē, kur Ugunskrusts iekārts 25 mm garā ķēdītē savienots ar lidojošu ērgli zelta krāsā, gan citos apbalvojumos.

Šodien mūsu valsti gribu pielīdzināt kuplam, spītīgam Austras kokam ar spēcīgām saknēm, kurš turpina savu izaugsmi neskatoties uz šķēršļiem, grūtībām. Austras koks ir pasaules sakārtotības simbols, sargā dzimtu, ģimeni, veicina uzplaukumu, kopā turēšanos.

Lai Dieva zīme kā drošs jumts sargā un svētī mūsu Latviju!

Spēku, attīstību, drošību
0
    0
    Pirkumu grozs
    Jūsu grozs ir tukšsAtgriezties veikalā