Rudens saulgriežu zīmes, Mārtiņdienas gailis

Rudens saulgriežus simbolizē Mārtiņa zīme, kas ir atvasinājums no Jumja zīmes. Jumis ir labības dievība, personificēts auglības spēks, dzīvības matērijas zīme, kurā ietverti vīrišķie un sievišķie simboli. To parāda dvīņu princips, simetrija. Tā ir druvu dievība –  auglības, pārpilnības, veiksmes un laimes vēstnesis, atbild par materiālo vērtību sargāšanu un vairošanu. Jumis auglības cikla ietvaros aug un tiecas divos virzienos – gan uz augšu, gan uz zemi, tā ir dinamiska zīme. Pamatforma izaug no slīpā Dieva krusta, kas norāda uz Jumja īpašo stāvokli un vietu. Šeit ir tieša saistība ar Dievu – ar pasaules augstākajiem un noslēpumainajiem dzīvības atdzimšanas spēkiem. Jumja klātbūtne nodrošina ne vien pārticību, bet arī laimi, jo bez pārticības laime nav iespējama.

Apgriezto jeb ziemas Jumi attēlo kā trijstūri, kura zari vērsti uz leju. Jumis mirst, lai pēc tumsas un veļu pasaules atkal augšāmceltos. Starpstadiju starp Mārtiņa un Jumja zīmēm simbolizē Apjumību zīme, kur saslēdzas divas pasaules – Šī Saule un Tā Saule. Jumis ir nobriedis gan virs, gan apakš zemes. Ražas cikls ir noslēdzies.

Zīme atbild par ražīga darba samaksu, palīdz piesaistīt peļņu, veiksmīgi pārdot saražoto preci un atgādina par auglības divējādo raksturu, kad ikvienu augšupejošu procesu pakāpeniski nomaina lejupejošs process.

Saritinot Jumja zīmes galus, iegūstam Mārtiņa zīmi. Tā simbolizē gaismu un uguni, rudens ražu, auglības cikla noslēgumu, pamirušu dzīvību. Zīmē attēloti divi stilizēti gaiļi – gaismas vēstneši. Rudenī vārpas nolīkst uz leju, koku lapas sačokurojas, ielokās uz iekšu,  viss tiecas uz zemi. Ziemā dzīvības spēks glabājas tikai saknēs, zem zemes. Mārtiņa zīme vēsta par Viņsauli un pazemes spēku, norādot, ka tie ir vārti, kuriem jāiziet cauri, lai sāktos kaut kas jauns.

Lai tumšākajā gadalaikā – ziemā  – dzīvošana ietu pierastās sliedēs daudzināja Pērkonu. Pērkonu simbolizē Ugunskrusts, kas ir uguns enerģijas zīme, mūžam aktīvas enerģijas simbols, virpulis, kas izsaka kustības cikliskuma un laika ritējuma ideju. Tas izaug no četriem pamatelementiem – zemes, ūdens, uguns, gaisa un satiekas centrā. Ugunskrusts ir pašierosmes un pašorganizēšanās simbols, kurā izpaužas Dieva griba.

Mārtiņdienā tāpat kā citos saulgriežos svarīgi ar zīmēm pasargāt māju. Aizsardzības zīmes velk uz durvīm un logu apmalēm.

Mārtiņdienas simbols – gailis

Doma gailis. Attēla avots: building.lv/

Gailis ir rītausmas vēstnesis, saules un garīgās atdzimšanas simbols. Zaigojošo spalvu, ugunssarkanās sekstes dēļ, kā arī skanīgās balss dēļ gailis izsaka gaismas uzvaru pār tumsu, modrību. Tautas ticējumos gaiļa pirmajai rīta dziesmai piedēvē spējas novērst ļaunumu. Tāpat kā saule, gailis ir laika ,,skaitīšanas’’ līdzeklis /pirmie gaiļi, trešie gaiļi, līdz gaiļiem/.

Tas ir auglības, vīrišķības simbols.

Zelta gaiļiem torņu un baznīcu galā ir īpaša loma cilvēku dzīvē. Nevis krusts, bet tieši gailis rotā senākās Rīgas baznīcas – Doma, Svētā Pētera, Svētā Jāņa, Svētā Jēkaba. Tas atgādina par garīgu modrību un kalpo kā vēja rādītājs.