Koks kā Visuma simbols

Koki ir Meža Mātes pārvaldījumā, apveltīti ar dažādām enerģijām un dzīvības spēku.

Viss ir enerģija, ap katru priekšmetu, dzīvu būtni, arī ap katru koku ir enerģijas lauks, kas iekļaujas Visuma enerģētiskajā laukā.

Senatnē tiem izrādīja tādu pašu godu kā dievībām, jo uzskatīja par dievību mājvietām, bet lapu šalkoņa un čabēšana pauda ziņas no smalkās pasaules. Pirms kristietības ieviešanas svētbirzis bija pati nozīmīgākā rituālu vieta, kur malku nedrīkstēja cirst pat kara vai bada laikā. Birzīs lūdza Dievu, nesa ziedojumus, baroja senču garus, zīlēja nākotni.

Baltu zīmju sistēmā Austras koks tēlots kā kosmosa simbols, kā milzu koks, kura galotnē rotājas saule. Zīmē ietverta dziļa filozofija par pasaules kārtību un trim esības stāvokļiem – pagātni, tagadni, nākotni. Skaitlis trīs ilustrē sakrālā laika aspektu, saistīts ar Laimu, radošumu. Dainās minētas trīs Laimas, trīs iespējas, kur trešā ir noteicošā.

Austras koks var būt ļoti vienkāršs gluži kā mazs stādiņš, gan varens ar daudziem kuplojumiem.

Austras koks uztur pareizu enerģiju plūsmu, kā arī atgādina par saknēm, senču mantoto spēku un pieredzi. Zīmei jābūt mājās goda vietā kā ģimenes un dzimtas sargātājai. Vēlams to nodot no paaudzes paaudzē, ik reizi papildinot ar kādu zariņu, veidojot kuplojumu.

Koki simbolizē atdzimšanu un atjaunošanos, bet mūžzaļie koki visas pasaules mūžīgo garu. Senos zīmējumos pat redzams dzīvības koks apvienojumā ar cilvēka ķermeni.

“Vienotas laiktelpas zīme” – Akrils, audekls. 50x70cm. (Nr.306)

Kāda ir koku enerģija? Tā ir daudzveidīga un spēcīga. Caur sakņu sistēmu koks saņem mātes Zemes spēku un senču atstāto informāciju, kas plūst uz augšu pa stumbru līdz zariem, lapām. Tas palīdz kokam plaukt, zaļot, tiekties debesīs, lai saņemtu arī no augšas nākošo dzīvības enerģiju. Jebkurš koks var cilvēku stiprināt, bet katrā situācijā palīdzēs cits koks.

Kāda ir koku enerģija? Tā ir daudzveidīga un spēcīga. Caur sakņu sistēmu koks saņem mātes Zemes spēku un senču atstāto informāciju, kas plūst uz augšu pa stumbru līdz zariem, lapām. Tas palīdz kokam plaukt, zaļot, tiekties debesīs, lai saņemtu arī no augšas nākošo dzīvības enerģiju. Jebkurš koks var cilvēku stiprināt, bet katrā situācijā palīdzēs cits koks.

Koku enerģijas plūsma ir stabila, vienmērīga, stiepjas no debesīm uz zemi un atšķirībā no cilvēka dzīves ritma koks nesteidzas, tāpēc tas dzīvo daudz ilgāk.

Pastāv enerģiju dodoši koki – ozols, bērzs, liepa, priede, pīlādzis, vītols, alksnis, ābele un enerģiju ņemošie koki – apse, egle, kastaņa. Enerģiju ņemošie koki arī ir ļoti noderīgi, ja esam sakārušies ar ļauniem, nelabvēlīgiem cilvēkiem, tad apse būs pirmā, kas palīdzēs no tā atbrīvoties. Pastāvot pie apses negatīvā enerģija tiks novadīta pazemē uz pārstrādi. Stresu vislabāk neitralizēs kastaņa, bet egle dāvās filozofisku mieru.

Savs spēka koks?

Tādu mēs meklējam, kad esam noguruši, noskumuši. Visstiprākais, vīrišķo enerģiju dodošs, ir ozols. Sievišķo, sargājošo, maigi mierinošo enerģiju atradīsim pie liepas. Attiecības harmonizēt, tām piedodot maigumu, spēj kļava. Savukārt priede aicina uzticēties saviem spēkiem, nezaudēt lepnumu, neatkarību. Atmodināt intuīciju, izprast smalkās dzīves nozares palīdz vītols, bet maģiskais pīlādzis sargās no ļaunuma, dāvinās Dievišķo spēku.

Meklējot savu spēka koku svarīgi nojaukt racionālās domāšanas robežas, ļauties sajūtām. Dziedinošās iedarbības rādiuss ir apmēram divi trīs metri, taču lielāks efekts būs, ja piekļausiet kokam muguru, aptversiet to ar rokām. Vislabāk izvēlēties stipru, veselu koku, kam apkārt nav citu, jo tam būs spēcīgāks enerģētiskais lauks. Tomēr dažas koku sugas enerģiju var atņemt nevis iedot. Uzmanīgam jābūt ar apsēm, papelēm, eglēm un kastaņām, bet par to vēlāk, jo turpinājumā sekos rakstu sērija, kurā runāsim par katru koku atsevišķi.

Rakstu sērijā apskatīšu sekojošos kokus:

Amuleti ar Austras Koka zīmi
no zimjuspeks.lv internetveikala

0
    0
    Pirkumu grozs
    Jūsu grozs ir tukšsAtgriezties veikalā